آخرین اخبار مدارس


01 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

14 مهردبیرستان دوره اول پسرانه سما

01 مهردبیرستان دوره اول پسرانه سما

30 شهریوردبیرستان دوره اول پسرانه سما

28 تیردبیرستان دوره اول پسرانه سما

26 تیردبیرستان دوره اول پسرانه سما

23 تیردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

سفرهای مارکوپولو

روستیکلو دا پیزا

سفرنامه

دبستان دخترانه سما

بچه‌ها را بهتر بشناسيم

تورمد هاوگن

نويسنده كتاب يواكي

دبستان پسرانه سما

سپید دندان

جک لندن

داستانی ماجراجویی

دبستان دخترانه سما

بچه‌ها را بهتر بشناسيم

تورمد هاوگن

نويسنده كتاب يواكي

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فرهنگ فارسی معین

دکتر محمد معین

معانی لغات فارسی

دبستان پسرانه سما

سفر به سرزمین جادویی آرتورشاه

مری پوپ آزبرن

تخیلی

دبستان دخترانه سما

آنا کارنینا

لیو تولستوس

رمان

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

الگوهای تدریس

بروس جویس- مارشا ویل- بورلی شا

خانواده الگوهای اجتم

دبستان پسرانه سما

شور زندگی

ایروینگ استون

زندگینامه

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

هستی و زمان

مارتین هایدگر

هستی و زمان

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نخستین کتاب مرجع من

حسین الوند

دانستنی های کودکان

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سر انجام من به مدرسه میروم

هیده ماری بروشه

آمادگی سن ورود به مد

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آريا دلفان آذري

1383/09/20

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آيناز ملائي كندلوسي

1381/09/20

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سينا كيا لاشكي

1379/09/21

دبستان پسرانه سما

آرتين كاظم نژاد

1386/09/20

دبستان دخترانه سما

نازنين زهرا احمدي

1389/09/21

دبستان دخترانه سما

ستايش فقيه نصيري

1385/09/22

دبستان پسرانه سما

اميرعلي رضواني گيل كلائي

1385/09/18

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيدحسام حجازي كجوري

1383/09/21

دبستان دخترانه سما

سيده مرسانا نيك شرف

1391/09/20

دبستان پسرانه سما

رهام فخارشوكي

1385/09/16

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيدصدرا لاجوردي

1383/09/20

دبستان پسرانه سما

بهراد نصيري

1390/09/17

دبستان پسرانه سما

آرسن مياركياني

1390/09/16

دبستان پسرانه سما

ساميار دلفان آذري

1389/09/21

دبستان پسرانه سما

پويا پوررضائي

1385/09/22

دبستان پسرانه سما

عرشيا عليزاده

1390/09/22

دبستان پسرانه سما

كيومرث كاكاسلطاني

1387/09/18