آخرین اخبار مدارس


20 خرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

20 خرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

09 خرداد دبستان پسرانه سما

09 خرداددبستان دخترانه سما

09 خرداددبستان دخترانه سما

03 خرداددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

03 خرداددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

01 خرداددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

31 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

چهاراثراسکاول شین

فلورانس اسکاول شین

زندگی

دبستان پسرانه سما

شور زندگی

ایروینگ استون

زندگینامه

دبستان دخترانه سما

ملت عشق

الیف شافاک

رمان

دبستان پسرانه سما

سپید دندان

جک لندن

داستانی ماجراجویی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

هستی و زمان

مارتین هایدگر

هستی و زمان

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

داستان های شاهنامه فردوسی

محمد حسن شیرازی

داستانهای شاهنامه فر

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

الگوهای تدریس

بروس جویس- مارشا ویل- بورلی شا

خانواده الگوهای اجتم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

زندگی و شعر ادیب الممالک فرهانی

دکتر سید علی موسوی

شعر و زندگی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نخستین کتاب مرجع من

حسین الوند

دانستنی های کودکان

دبستان دخترانه سما

آنا کارنینا

لیو تولستوس

رمان

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فرهنگ فارسی معین

دکتر محمد معین

معانی لغات فارسی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فرهنگ انگلیسی به فارسی

شیوا رویگریان

لغات

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

سروناز انصاری

مسابقه: مسابقات والیبال

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دانیال دلفان آذری

مسابقه: شنا -قورباغه

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

آرمیتا اسماعیلی

مسابقه: مسابقات والیبال

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

مهربد اکبر پور

مسابقه: خوشنویسی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر علی پاشا زانوس

مسابقه: شعر

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

الینا کوچ پیده

مسابقه: نمایش صحنه ایی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

شایان محمدی

مسابقه: خوشنویسی تحریری

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

پانیذ امین نژاد

مسابقه: مینی والیبا ل

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ساریناعبادزاده

مسابقه: اسکیت

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد آذری

مسابقه: مداد رنگی

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

سارینا عبادزاده

مسابقه: مسابقات والیبال

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

کیمیا دلفان

مسابقه: مسابقات والیبال

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محسن الكايي

1382/03/27

دبستان پسرانه سما

عليرضا دلفان آذري

1386/03/31

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مهدي نوروزي فيروز

1380/03/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدمهدي امام هادي

1382/03/26

دبستان پسرانه سما

بهراد فرجي

1388/03/27

دبستان دخترانه سما

پرنيان شريف نيا

1389/03/30

دبستان دخترانه سما

كيميا بيگلريان

1390/03/31

دبستان دخترانه سما

سبا كيادليري

1389/03/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ميلاد فلاحتي فشتمي

1382/03/25

دبستان پسرانه سما

حسام حيدري

1389/03/26