آخرین اخبار مدارس


28 تیردبیرستان دوره اول پسرانه سما

26 تیردبیرستان دوره اول پسرانه سما

23 تیردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

20 خرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

20 خرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

09 خرداد دبستان پسرانه سما

09 خرداددبستان دخترانه سما

09 خرداددبستان دخترانه سما

03 خرداددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

شور زندگی

ایروینگ استون

زندگینامه

دبستان پسرانه سما

برتری خفیف

جف اولسون

موفقیت

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

کار مایه معلمان در گذر از یادهی به یادگیری

دکتر علی رئوف

تکنولژی آموزشی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فرهنگ فارسی معین

دکتر محمد معین

معانی لغات فارسی

دبستان دخترانه سما

ملت عشق

الیف شافاک

رمان

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فرهنگ انگلیسی به فارسی

شیوا رویگریان

لغات

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سر انجام من به مدرسه میروم

هیده ماری بروشه

آمادگی سن ورود به مد

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

چهره ایران

سپهر بختیاری

جغرافیا

دبستان دخترانه سما

آنا کارنینا

لیو تولستوس

رمان

دبستان پسرانه سما

سفرهای مارکوپولو

روستیکلو دا پیزا

سفرنامه

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

الگوهای تدریس

بروس جویس- مارشا ویل- بورلی شا

خانواده الگوهای اجتم

دبستان پسرانه سما

سپید دندان

جک لندن

داستانی ماجراجویی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

گروه نمایش صحنه ای

مسابقه: نمایش

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدرضا بیگی

مسابقه: عکاسی ( زیبایی های شهر من)

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

ستایش فقیه نصیری

مسابقه: نمایش صحنه ایی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر محمد هادی بیگلو

مسابقه: طراحی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

الینا کوچ پیده

مسابقه: نمایش صحنه ایی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیرعباس

مسابقه: طراحی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

نرگس پور علی

مسابقه: نمایش صحنه ایی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ایلیا سام دلیری

مسابقه: پرسش مهر

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر علی پاشا زانوس

مسابقه: شعر

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه صدارتی

مسابقه: هنرهای تجسمی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

سارینا عبادزاده

مسابقه: دو سرعت

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

نرگس پورعلی

مسابقه: طرح جابر

رتبه: رتبه برتر


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد ويسي

1384/05/24

دبستان پسرانه سما

مهدي سام دليري

1389/05/24

دبستان دخترانه سما

هليا ايكاني

1388/05/27

دبستان پسرانه سما

برديا كاظم نژاد

1390/05/28

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حنانه سعادتي راد

1384/05/30

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سيد ارمان حسيني

1380/05/29

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پارميدا سليم پور

1384/05/27

دبستان پسرانه سما

آريا گرجي

1387/05/28

دبستان دخترانه سما

الين قربانيان

1389/05/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عرشيا عباس نژاد

1383/05/27

دبستان دخترانه سما

تارا عبيدي

1385/05/24

دبستان دخترانه سما

پارميدا رحيم حسيني

1385/05/30

دبستان پسرانه سما

اميررضا صفررضوي زاده

1386/05/28

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهكامه ميرچي

1384/05/23