آخرین اخبار مدارس


04 تیردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

03 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

03 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

03 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

03 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

02 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

02 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

01 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

ملت عشق

الیف شافاک

رمان

دبستان پسرانه سما

شور زندگی

ایروینگ استون

زندگینامه

دبستان دخترانه سما

چهاراثراسکاول شین

فلورانس اسکاول شین

زندگی

دبستان پسرانه سما

سفر به سرزمین جادویی آرتورشاه

مری پوپ آزبرن

تخیلی

دبستان پسرانه سما

سپید دندان

جک لندن

داستانی ماجراجویی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فرهنگ بزرگ جامع معین

احمد سیاح

لغات عربی به فارسی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

هستی و زمان

مارتین هایدگر

هستی و زمان

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

چهره ایران

سپهر بختیاری

جغرافیا

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فرهنگ انگلیسی به فارسی

شیوا رویگریان

لغات

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

داستان های شاهنامه فردوسی

محمد حسن شیرازی

داستانهای شاهنامه فر

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نخستین کتاب مرجع من

حسین الوند

دانستنی های کودکان

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

الگوهای تدریس

بروس جویس- مارشا ویل- بورلی شا

خانواده الگوهای اجتم

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

فاطمه صدارتی

مسابقه: هنرهای تجسمی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

دینا شریفی

مسابقه: نمایش صحنه ایی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

الینا کوچ پیده

مسابقه: نمایش صحنه ایی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

مهربد اکبر پور

مسابقه: خوشنویسی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

سپهر ردایی

مسابقه: طراحی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

ساریناعبادزاده

مسابقه: اسکیت

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ایلیا ریاحی

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آترین علیخانی

مسابقه: شعر

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

ستایش فقیه نصیری

مسابقه: هنرهای تجسمی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فرانک نوروززاده

مسابقه: اسکیت

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهیار زال نژاد

مسابقه: مسابقات مداحی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

بردیا پولادی

مسابقه: شطرنج

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مليكا جهاندار

1383/02/06

دبستان پسرانه سما

سيدهيراد موسوي

1390/02/02

دبستان پسرانه سما

آرشاك ميارحسينعلي

1390/02/01

دبستان دخترانه سما

روژان شوهاني

1385/02/03

دبستان پسرانه سما

اميرعلي ويلكي

1387/02/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آيدين احساني

1382/02/01

دبستان پسرانه سما

سيداميررضا ساداتي ساروئي

1390/02/03

دبستان پسرانه سما

پارسا صديق لشگري

1390/02/02

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پانيذ اكبرزاده

1382/02/08

دبستان پسرانه سما

هونام فقيه عبدالهي

1387/02/03

دبستان دخترانه سما

سيده هلن موسوي

1389/02/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دانيال دلفان آذري

1384/02/08

دبستان پسرانه سما

محمد شريفي

1389/02/01

دبستان پسرانه سما

بهراد جمشيدي

1390/02/08

دبستان دخترانه سما

پانيذ امين نژاد

1387/02/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ستايش زكي پور

1384/02/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدجواد دودمنجيري

1384/02/06

دبستان دخترانه سما

محدثه سادات خداداديان حسيني

1390/02/06