آخرین اخبار مدارس


20 تیردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

26 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

05 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

21 فروردیندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

16 فروردیندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

25 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

25 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

14 اسفنددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

20 فروردیندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

19 بهمندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

چهره ایران

سپهر بختیاری

جغرافیا

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

الگوهای تدریس

بروس جویس- مارشا ویل- بورلی شا

خانواده الگوهای اجتم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سر انجام من به مدرسه میروم

هیده ماری بروشه

آمادگی سن ورود به مد

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

هستی و زمان

مارتین هایدگر

هستی و زمان

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

کار مایه معلمان در گذر از یادهی به یادگیری

دکتر علی رئوف

تکنولژی آموزشی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فرهنگ بزرگ جامع معین

احمد سیاح

لغات عربی به فارسی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

داستان های شاهنامه فردوسی

محمد حسن شیرازی

داستانهای شاهنامه فر

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

زندگی و شعر ادیب الممالک فرهانی

دکتر سید علی موسوی

شعر و زندگی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نخستین کتاب مرجع من

حسین الوند

دانستنی های کودکان

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فرهنگ انگلیسی به فارسی

شیوا رویگریان

لغات

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فرهنگ فارسی معین

دکتر محمد معین

معانی لغات فارسی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دیوان پروین اعتصامی

حسن شیرازی

دیوان پروین اعتصامی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

محمد امین شکیبی

مسابقه: مسابقات تکواندو پومسه قهرمانی کشور

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

امیراحمد جمشیدی

مسابقه: پرسش مهر ریاست جمهوری

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ریحانه واسع

مسابقه: جشنواره خوارزمی بخش مسابقه ادبی(احساس واژه ها))

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه زهرا تقی پوریان

مسابقه: جشنواره هویت بخشی به فرهنگ بومی بخش عکس بومی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پریماه پیکان حیرتی

مسابقه: جشنواره خوارزمی بخش پژوهش

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آرزو حسن زاده

مسابقه: تکنوازی پیانو

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

هومن عزتی

مسابقه: جشنواره جابربن حیان

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مریم شفق

مسابقه: جشنواره خوارزمی بخش پژوهش

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آندیا عابدپور،هلیا زال زر،تینا مصباح

مسابقه: جشنواره خوارزمی بخش زبان انگلیسی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پریماه پیکان

کمک میکروب ها به انسان

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

اميتيس رسولي

1389/05/03

دبستان پسرانه سما

پارسا برارپور

1385/05/02

دبستان پسرانه سما

دانيال خزايي نژاد

1385/05/02

دبستان پسرانه سما

ارشيا شاه نظري اول

1384/05/03

دبستان پسرانه سما

محمدرضا بابائي فرد

1386/05/04

دبستان پسرانه سما

آرتين سام دليري

1389/05/03

دبستان پسرانه سما

محمدحسين رمضان زاده

1388/05/07

دبستان پسرانه سما

صدرا جوانمردي

1389/05/04

دبستان دخترانه سما

نرگس پورعلي لاكلايه

1385/05/03

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل ميردارهادي پور

1385/05/06

دبستان دخترانه سما

مهسا كياپاشاه

1386/05/01

دبستان پسرانه سما

مهيار مران جوري

1389/05/04

دبستان دخترانه سما

تينا صالحي ويشكائي

1387/05/06

دبستان پسرانه سما

هژبر هاديان

1384/05/03

دبستان پسرانه سما

طاها صالحي ويشكائي

1389/05/02

دبستان پسرانه سما

آرمين نيك ائين

1388/05/03