آخرین اخبار مدارس


13 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه

11 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه

08 بهمندبستان دخترانه

08 بهمندبستان دخترانه

01 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه

28 آذردبیرستان دوره دوم پسرانه

24 آذردبیرستان دوره دوم پسرانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه

فرهنگ انگلیسی به فارسی

شیوا رویگریان

لغات

دبیرستان دوره دوم پسرانه

سر انجام من به مدرسه میروم

هیده ماری بروشه

آمادگی سن ورود به مد

دبستان دخترانه

آنا کارنینا

لیو تولستوس

رمان

دبیرستان دوره دوم پسرانه

کار مایه معلمان در گذر از یادهی به یادگیری

دکتر علی رئوف

تکنولژی آموزشی

دبیرستان دوره دوم پسرانه

هستی و زمان

مارتین هایدگر

هستی و زمان

دبیرستان دوره دوم پسرانه

الگوهای تدریس

بروس جویس- مارشا ویل- بورلی شا

خانواده الگوهای اجتم

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دیوان پروین اعتصامی

حسن شیرازی

دیوان پروین اعتصامی

دبیرستان دوره دوم پسرانه

چهره ایران

سپهر بختیاری

جغرافیا

دبستان پسرانه

برتری خفیف

جف اولسون

موفقیت

دبستان پسرانه

شور زندگی

ایروینگ استون

زندگینامه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

داستان های شاهنامه فردوسی

محمد حسن شیرازی

داستانهای شاهنامه فر

دبستان دخترانه

بچه‌ها را بهتر بشناسيم

تورمد هاوگن

نويسنده كتاب يواكي

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه

آیناز خزایی

مسابقه: آزمون پیشرفت تحصیلی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه

عسل بهجتی فر

مسابقه: مسابقه نقاشی طراحی با مدادرنگی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه

فاطمه صدارتی

مسابقه: رشته ماژیک

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه

مهسا خواجوند.باران رحمتی.مهنا علیپور.صبا خیردوست.ع

مسابقه: نمایش عروسکی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه

فاطمه زهرا تقی پوریان

مسابقه: مسابقه نقاشی رشته مداد رنگی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه

فاطمه زهرا تقی پوریان

مسابقه: مسابقه نقاشی رشته مداد رنگی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه

الینا کوچ پیده

مسابقه: رشته مداد رنگی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه

تینا مصباح

مسابقه: مسابقه طرح ایده تا مهارت

رتبه: اول

دبستان دخترانه

مانلی نیک نام

مسابقه: پرسش مهر

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه

سبا باقر زارعی

مسابقه: مسابقه انشای نماز طرح قدس

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه

نوژان کیاکجوری

مسابقه: مسابقه نقاشی رشته مداد رنگی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه

عادله نعمتی

مسابقه: مسابقه نقاشی طراحی با مداد

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه

بيتا نعمتي

1391/06/31

دبستان پسرانه

محمدعلي ميار

1389/06/23

دبستان پسرانه

سيدامين بستان شيرين

1388/06/25

دبیرستان دوره اول دخترانه

عادله نعمتي

1385/06/28

دبستان پسرانه

صالح اكبرآبادي

1388/06/30

دبستان دخترانه

مهنا پورمرادي

1391/06/24

دبیرستان دوره اول پسرانه

محمدپارسا پوررضايي

1383/06/24

دبیرستان دوره دوم دخترانه

مريم شفق

1381/06/30

دبستان دخترانه

ناژين شريفي

1390/06/28

دبستان دخترانه

ارغوان حسن نژاد

1387/06/31

دبستان دخترانه

دنيا رعنا رئوف

1386/06/26

دبیرستان دوره اول پسرانه

سجاد ملائي كندلوس

1383/06/31

دبستان دخترانه

هستي پولادي

1388/06/29

دبیرستان دوره دوم پسرانه

شايان توپا ابراهيمي

1381/06/31

دبستان پسرانه

ساميار مقسم لحمي

1388/06/23

دبیرستان دوره اول دخترانه

آيناز نارون كوهي

1385/06/28

دبیرستان دوره اول پسرانه

طاها فيضي

1384/06/26

دبیرستان دوره دوم دخترانه

كيانا جعفري

1380/06/24

دبستان پسرانه

صدرا فرحمند

1386/06/24

دبستان دخترانه

آيسا بابلي

1388/06/23