آخرین اخبار مدارس


02 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

01 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

01 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

30 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

30 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

30 آبان دبستان پسرانه سما

30 آبان دبستان پسرانه سما

30 آبان دبستان پسرانه سما

29 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

29 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فرهنگ بزرگ جامع معین

احمد سیاح

لغات عربی به فارسی

دبستان پسرانه سما

شور زندگی

ایروینگ استون

زندگینامه

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فرهنگ فارسی معین

دکتر محمد معین

معانی لغات فارسی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فرهنگ انگلیسی به فارسی

شیوا رویگریان

لغات

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

الگوهای تدریس

بروس جویس- مارشا ویل- بورلی شا

خانواده الگوهای اجتم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

چهره ایران

سپهر بختیاری

جغرافیا

دبستان پسرانه سما

برتری خفیف

جف اولسون

موفقیت

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دیوان پروین اعتصامی

حسن شیرازی

دیوان پروین اعتصامی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

هستی و زمان

مارتین هایدگر

هستی و زمان

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

کار مایه معلمان در گذر از یادهی به یادگیری

دکتر علی رئوف

تکنولژی آموزشی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

زندگی و شعر ادیب الممالک فرهانی

دکتر سید علی موسوی

شعر و زندگی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نخستین کتاب مرجع من

حسین الوند

دانستنی های کودکان

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

فرانک نوروززاده

مسابقه: اسکیت

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمد یاسین منتظری

مسابقه: اسکیت

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

سارینا عبادزاده

مسابقه: اسکیت

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

بردیا پولادی

مسابقه: شطرنج

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهیار زال نژاد

مسابقه: مسابقات مداحی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیرحسین پورمرادی

مسابقه: مداحی

رتبه: چهارم

دبستان دخترانه سما

هلیا ایکانی

مسابقه: شنا

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

طاها صالحی

مسابقه: شطرنج

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

مهلا حسین زاده

مسابقه: شنا

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

هانا میارنعیمی

مسابقه: نمایش صحنه ای

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمدرضا بابایی فرد

مسابقه: اسکیت

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

آیناز فهمی

مسابقه: مسابقات رزمندگان

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

علي ارجمندكرماني

1389/09/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

گلجايي گلرخ

1383/09/03

دبستان دخترانه سما

صبا خيردوست

1384/09/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيدياسين حسيني

1382/09/05

دبستان پسرانه سما

سيداميرعباس موسوي اورازاني

1387/09/01

دبستان پسرانه سما

سيداميرعلي نجفي

1389/09/01

دبستان پسرانه سما

رادان شاه بهرامي

1388/09/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميررضا قنبري

1381/09/08

دبستان پسرانه سما

اميرعلي خدابنده لو

1386/09/07

دبستان پسرانه سما

آرتين عسگريان

1387/09/07

دبستان پسرانه سما

ارميا اميربنده

1389/09/04