آخرین اخبار مدارس


23 بهمندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

23 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

21 بهمندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

21 بهمندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

21 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

21 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سر انجام من به مدرسه میروم

هیده ماری بروشه

آمادگی سن ورود به مد

دبستان دخترانه سما

آنا کارنینا

لیو تولستوس

رمان

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

داستان های شاهنامه فردوسی

محمد حسن شیرازی

داستانهای شاهنامه فر

دبستان پسرانه سما

برتری خفیف

جف اولسون

موفقیت

دبستان دخترانه سما

چهاراثراسکاول شین

فلورانس اسکاول شین

زندگی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دیوان پروین اعتصامی

حسن شیرازی

دیوان پروین اعتصامی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

الگوهای تدریس

بروس جویس- مارشا ویل- بورلی شا

خانواده الگوهای اجتم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

هستی و زمان

مارتین هایدگر

هستی و زمان

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فرهنگ بزرگ جامع معین

احمد سیاح

لغات عربی به فارسی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نخستین کتاب مرجع من

حسین الوند

دانستنی های کودکان

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

کار مایه معلمان در گذر از یادهی به یادگیری

دکتر علی رئوف

تکنولژی آموزشی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

زندگی و شعر ادیب الممالک فرهانی

دکتر سید علی موسوی

شعر و زندگی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

گروه نمایش عروسکی

مسابقه: نمایش

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آترین علیخانی

مسابقه: شعر

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

نرگس پور علی

مسابقه: نمایش صحنه ایی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ایلیا ریاحی

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ایلیا باقری

مسابقه: طراحی

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

آیدا حجازی

مسابقه: نمایش صحنه ایی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

بهار پولادی

مسابقه: شطرنج

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ستایش فقیه نصیری

مسابقه: نمایش صحنه ایی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

گروه سرود

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

طاها صالحی

مسابقه: شطرنج

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

مهلا حسین زاده

مسابقه: شنا

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ساریناعبادزاده

مسابقه: اسکیت

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرعلي طاهرمنش

1381/11/29

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

بهراد خردمند

1383/11/29

دبستان دخترانه سما

سيده زهرا سيدين

1387/11/24

دبستان پسرانه سما

آرمين بابواعظمي

1386/11/23

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علي علي زادگان

1378/11/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدطاها بيشه

1381/11/27

دبستان پسرانه سما

سيدحسام موسوي سيگارودي

1389/11/27

دبستان دخترانه سما

سروناز انصاري

1384/11/24

دبستان پسرانه سما

آرين بابواعظمي

1386/11/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرمحمد بابوكوهستاني

1382/11/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پارسا طيبي

1381/11/29