آخرین اخبار مدارس


04 تیردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

31 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

29 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

15 اردیبهشت دبستان پسرانه سما

11 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

03 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

03 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

03 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

کار مایه معلمان در گذر از یادهی به یادگیری

دکتر علی رئوف

تکنولژی آموزشی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فرهنگ انگلیسی به فارسی

شیوا رویگریان

لغات

دبستان پسرانه سما

برتری خفیف

جف اولسون

موفقیت

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

چهره ایران

سپهر بختیاری

جغرافیا

دبستان دخترانه سما

آنا کارنینا

لیو تولستوس

رمان

دبستان دخترانه سما

چهاراثراسکاول شین

فلورانس اسکاول شین

زندگی

دبستان دخترانه سما

ملت عشق

الیف شافاک

رمان

دبستان پسرانه سما

سفرهای مارکوپولو

روستیکلو دا پیزا

سفرنامه

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فرهنگ بزرگ جامع معین

احمد سیاح

لغات عربی به فارسی

دبستان پسرانه سما

سپید دندان

جک لندن

داستانی ماجراجویی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

زندگی و شعر ادیب الممالک فرهانی

دکتر سید علی موسوی

شعر و زندگی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نخستین کتاب مرجع من

حسین الوند

دانستنی های کودکان

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

ستایش فقیه نصیری

مسابقه: هنرهای تجسمی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

تیم فوتسال مدرسه

مسابقه: مسابقات ورزشی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدرضا مختار نژاد

مسابقه: مسابقات آمادگی جسمانی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

گروه سرود

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

امیرعباس

مسابقه: طراحی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

آرتین سام دلیری

مسابقه: خوشنویسی تحریری

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

هانا میارنعیمی

مسابقه: مسابقات والیبال

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آترین علیخانی

مسابقه: شعر

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

آرمیتا اسماعیلی

مسابقه: مسابقات والیبال

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

ستایش فقیه نصیری

مسابقه: نمایش صحنه ایی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهی محمدیان

مسابقه: مداد رنگی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

گروه نمایش صحنه ای

مسابقه: نمایش

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا ابوالعلائي

1384/03/06

دبستان پسرانه سما

پيشوا حسيني

1387/03/05

دبستان پسرانه سما

آريا حسين پور

1390/03/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرمين كيادليري

1384/03/08

دبستان پسرانه سما

نيما نصرالهي سلماني پيشه

1385/03/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دانيال اكبرآبادي

1384/03/03

دبستان دخترانه سما

آرامش ديلم صالحي

1390/03/01

دبستان پسرانه سما

محمد قره بايي

1390/03/01

دبستان پسرانه سما

مبين صفري

1385/03/08

دبستان پسرانه سما

اميررضا فقيه عبدالهي

1385/03/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

فريد شوركي

1384/03/05

دبستان پسرانه سما

برديا حسين پور

1390/03/08