آخرین اخبار مدارس


23 آذردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

22 آذردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

21 آذردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

21 آذردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

03 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فرهنگ بزرگ جامع معین

احمد سیاح

لغات عربی به فارسی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فرهنگ فارسی معین

دکتر محمد معین

معانی لغات فارسی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سر انجام من به مدرسه میروم

هیده ماری بروشه

آمادگی سن ورود به مد

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

چهره ایران

سپهر بختیاری

جغرافیا

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

زندگی و شعر ادیب الممالک فرهانی

دکتر سید علی موسوی

شعر و زندگی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

کار مایه معلمان در گذر از یادهی به یادگیری

دکتر علی رئوف

تکنولژی آموزشی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فرهنگ انگلیسی به فارسی

شیوا رویگریان

لغات

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

هستی و زمان

مارتین هایدگر

هستی و زمان

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نخستین کتاب مرجع من

حسین الوند

دانستنی های کودکان

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دیوان پروین اعتصامی

حسن شیرازی

دیوان پروین اعتصامی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

داستان های شاهنامه فردوسی

محمد حسن شیرازی

داستانهای شاهنامه فر

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

الگوهای تدریس

بروس جویس- مارشا ویل- بورلی شا

خانواده الگوهای اجتم

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

هومن عزتی

مسابقه: جشنواره جابربن حیان

رتبه: چهارم

دبستان پسرانه سما

محمد امین شکیبی

مسابقه: مسابقات تکواندو پومسه قهرمانی کشور

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

امیراحمد جمشیدی

مسابقه: پرسش مهر ریاست جمهوری

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

سيداميرمحمد سيدمحمودي

1387/10/23

دبستان پسرانه سما

پرهام افشار

1387/10/26

دبستان پسرانه سما

آرين شعبان پور

1383/10/28

دبستان پسرانه سما

محمدارسلان مهابادي راد

1385/10/28

دبستان دخترانه سما

ليزا بلالي

1383/10/30

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل بهروزخوش قلب

1385/10/28

دبستان پسرانه سما

اميرهادي توشكان

1385/10/24

دبستان پسرانه سما

اميررضا ردائي

1385/10/25

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ياسمين ميردار منصوري

1380/10/25

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

منصور رستم نژاد

1379/10/29

دبستان دخترانه سما

فاطمه خانجاني

1387/10/28

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مهرداد فقيه نصيري

1377/10/23