آخرین اخبار مدارس


21 فروردیندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

16 فروردیندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

25 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

25 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

14 اسفنددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

20 فروردیندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

19 بهمندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

11 بهمندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

10 بهمندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

الگوهای تدریس

بروس جویس- مارشا ویل- بورلی شا

خانواده الگوهای اجتم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

زندگی و شعر ادیب الممالک فرهانی

دکتر سید علی موسوی

شعر و زندگی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

چهره ایران

سپهر بختیاری

جغرافیا

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

داستان های شاهنامه فردوسی

محمد حسن شیرازی

داستانهای شاهنامه فر

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فرهنگ بزرگ جامع معین

احمد سیاح

لغات عربی به فارسی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نخستین کتاب مرجع من

حسین الوند

دانستنی های کودکان

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

هستی و زمان

مارتین هایدگر

هستی و زمان

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فرهنگ انگلیسی به فارسی

شیوا رویگریان

لغات

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سر انجام من به مدرسه میروم

هیده ماری بروشه

آمادگی سن ورود به مد

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

کار مایه معلمان در گذر از یادهی به یادگیری

دکتر علی رئوف

تکنولژی آموزشی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دیوان پروین اعتصامی

حسن شیرازی

دیوان پروین اعتصامی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فرهنگ فارسی معین

دکتر محمد معین

معانی لغات فارسی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

محمد امین شکیبی

مسابقه: مسابقات تکواندو پومسه قهرمانی کشور

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

هومن عزتی

مسابقه: جشنواره جابربن حیان

رتبه: چهارم

دبستان پسرانه سما

امیراحمد جمشیدی

مسابقه: پرسش مهر ریاست جمهوری

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پریماه پیکان

کمک میکروب ها به انسان

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

اميرعلي ويلكي

1387/02/04

دبستان دخترانه سما

روژان شوهاني

1385/02/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اشكان رسولي

1381/02/07

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

پارسا عبدالهي

1378/02/02

دبستان پسرانه سما

هونام فقيه عبدالهي

1387/02/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مليكا جهاندار

1383/02/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميررضا صابوني

1381/02/05

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آرزو حسن زاده

1380/02/06

دبستان دخترانه سما

پانيذ امين نژاد

1387/02/01

دبستان پسرانه سما

دانيال دلفان آذري

1384/02/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدرضا مهدي زاده

1381/02/04

دبستان دخترانه سما

سيده هلن موسوي

1389/02/07