آخرین اخبار مدارس


13 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

11 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

08 بهمندبستان دخترانه سما

08 بهمندبستان دخترانه سما

06 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

01 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

28 آذردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

24 آذردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

هستی و زمان

مارتین هایدگر

هستی و زمان

دبستان دخترانه سما

نقش سازی با کاغذهای رنگی

ماسامی هانامورا

نقش سازی با کاغذهای

دبستان دخترانه سما

ملت عشق

الیف شافاک

رمان

دبستان پسرانه سما

برتری خفیف

جف اولسون

موفقیت

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

زندگی و شعر ادیب الممالک فرهانی

دکتر سید علی موسوی

شعر و زندگی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فرهنگ فارسی معین

دکتر محمد معین

معانی لغات فارسی

دبستان پسرانه سما

شور زندگی

ایروینگ استون

زندگینامه

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فرهنگ بزرگ جامع معین

احمد سیاح

لغات عربی به فارسی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

کار مایه معلمان در گذر از یادهی به یادگیری

دکتر علی رئوف

تکنولژی آموزشی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

چهره ایران

سپهر بختیاری

جغرافیا

دبستان دخترانه سما

بچه‌ها را بهتر بشناسيم

تورمد هاوگن

نويسنده كتاب يواكي

دبستان دخترانه سما

چهاراثراسکاول شین

فلورانس اسکاول شین

زندگی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

مانلی نیک نام

مسابقه: پرسش مهر

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

شکیبا مومنی زاده

مسابقه: رشته ماژیک

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

فاطمه صدارتی

مسابقه: رشته ماژیک

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ساینا جلالی فر

مسابقه: رشته مداد رنگی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

الینا کوچ پیده

مسابقه: رشته مداد رنگی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

پانيذ امين نژاد

1387/02/01

دبستان دخترانه سما

محدثه سادات خداداديان حسيني

1390/02/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهلا نجار

1385/02/06

دبستان دخترانه سما

سيده هلن موسوي

1389/02/07

دبستان پسرانه سما

محمد شريفي

1389/02/01

دبستان دخترانه سما

نيكي شقاقي افضلي

1391/02/03

دبستان دخترانه سما

ريحانه كاظم زاده بهابادي

1391/02/05

دبستان پسرانه سما

آرشاك ميارحسينعلي

1390/02/01

دبستان پسرانه سما

پارسا صديق لشگري

1390/02/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدجواد دودمنجيري

1384/02/06

دبستان پسرانه سما

هونام فقيه عبدالهي

1387/02/03

دبستان پسرانه سما

سيدهيراد موسوي

1390/02/02

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مليكا جهاندار

1383/02/06

دبستان پسرانه سما

بهراد جمشيدي

1390/02/08

دبستان پسرانه سما

سيداميررضا ساداتي ساروئي

1390/02/03

دبستان پسرانه سما

اميرعلي ويلكي

1387/02/04

دبستان دخترانه سما

آتريسا ميردارمنصورپناهي

1392/02/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ستايش زكي پور

1384/02/03

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

آرشام خوشنودي خواه

1382/02/01